Zasady współpracy

Bizalom
A közös bizalom nemcsak időt igényel, hanem mindenekelőtt világos együttműködési feltételeket a kétségek, és félreértések elkerülése végett. Az ügyfélnek biztosnak kell lennie, hogy az ő érdekei szerint cselekszünk, és a ránk bízott információkat csak is az ő érdekében használjuk fel. A tevékenységünkben szigorú etikai A jogi tanácsadók törvénykönyvben meghatározott elvek szerint cselekszünk, különösképpen azok szerint, melyek az összeférhetetlenségre, és a titoktartásra vonatkoznak. Ez a ránk bízott információk, illetve dokumentumok titokban tartását garantálja.

Civil felelősségbiztosítás
A Jogtanácsosok Kamra tagjai a tevékenységükkel nyújtott szolgáltatásaik magas minőségét garantálják. A törvénynek megfelelően rendelkezünk civil felelősségbiztosítással. A biztosítási összeg az Ügyfeleink esetleges követeléseit garantálja.

Jogod van tudni
A szolgáltatásaink jellegéből fakadóan az Ügyfelünk, gyakran nem tudja, hogy milyen lépéseket tettünk a nevében. Tiszteljük azt, hogy jogod van tudni, mikor, mit, és hogyan járunk el az ügyedben. A nyújtott szolgáltatásaink teljes átláthatósága lehetővé teszi, hogy megítéljék annak a minőségét, az időpontok betartását.

Az együttműködés, és díjazás formái
A konkrét esettől, és az Ügyfelünk szükségeitől függően az irodánk különböző együttműködési formákat, valamint azokkal kapcsolatos díjazást alkalmaz.
Az általunk ajánlott, alapvető együttműködési formák:

  1. A ránk bízott feladatokra, vagy feladatra szánt tényleges óramennyiség alapján.
  2. Átalányár- állandó jogi szolgáltatás/ellátás esetében.
  3. Szerződéses díj- konkrét feladat elvégzése alapján.

Díjazás
A díjazásban minden ügyfelünkkel egyénileg állapodunk meg. Biztosítom arról, hogy azok elfogadhatóak, nemcsak nagyobb szervezeteknek, hanem a természetes személyeknek is, és összege kellemes meglepetést okoz. Ebben a kérdésben nyitottak vagyunk a meglévő, és jövendőbeli ügyfeleink elvárásaira, és azok, akik állandó jelleggel igénybe veszik a szolgáltatásainkat, biztosak lehetnek abban, hogy főleg az együttműködés tartamától függően kedvezményes árhoz juthatnak. A díjazás a faladatok mennyiségére, mivoltára, összetettségére, és a munkavégzés helyére alapszik.