Radca prawny Dariusz Szczecina

Radca prawny Dariusz Szczecina ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach, a po złożeniu z wyróżnieniem egzaminu radcowskiego uzyskał tytuł radcy prawnego (nr wpisu Kt – 2728).

Doświadczenie zawodowe zdobywał praktykując w sądach, urzędach państwowych i samorządowych, ale przede wszystkim w renomowanych kancelariach prawnych w Krakowie i Katowicach, gdzie świadczył usługi zarówno na rzecz podmiotów krajowych jak i zagranicznych.

Od roku 2008 prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawnego gdzie doradzał (między innymi w zakresie prawa budowlanego oraz umów budowlanych) przy powstaniu jednego z największych europejskich centrów handlowych – Bonarka City Center w Krakowie.

Począwszy od roku 2010 wykonuje zawód radcy prawnego prowadząc własną kancelarię radcowską.

Od początku swej działalności zawodowej koncentruje się w szczególności na tematyce związanej z obsługą podmiotów gospodarczych (ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), a także problematyce prawa pracy i prawa inwestycji budowlanych.

Posługuje się językiem angielskim.