Specjalizacje

W zakładce Nasze usługi znajdziesz listę dziedzin, w których służę Tobie pomocą.

Jednak tak jak nie ma lekarza, który jest specjalistą od każdej choroby, tak też nie ma prawnika, który byłby w stanie odpowiedzialnie zając się każdą sprawą.

Nie jestem i nie staram się być osobą, która zajmuje się wszystkim. Nie byłoby to uczciwe w stosunku do moich Klientów, którzy tak jak lekarzowi, często powierzają swoje życiowe sprawy w moje ręce. Moja wiedza musi wykraczać poza moje specjalizacje, ale nie będę mienił się ekspertem od wszelkich spraw prawnych.

W związku ze zdobytą wiedzą, doświadczeniem, ale i moimi zainteresowaniami, zdecydowałem, że rozwój mojej Kancelarii będzie się koncentrował na kilku specjalizacjach:

  1. Obsługa prawna podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to dla mnie najbardziej naturalny wybór. Wybór prawnika, który od ponad 10 lat na co dzień doradza przedsiębiorcom w gąszczu skomplikowanych przepisów prawa.
  2. Kompleksowa obsługa przekształcenia spółek oraz działalności gospodarczej osób fizycznych. Prócz samego procesu przekształcenia doradzam także klientom w zakresie sukcesji w firmie dbając o to, by dorobek ich życia bez uszczerbku przeszedł na spadkobierców lub inne osoby zgodnie z wolą klienta, w sposób zabezpieczający nieprzerwane funkcjonowanie firmy i interesy jego rodziny.
  3. Sprawy przeciwko Kompanii Węglowej S.A. o deputaty węglowe (związane z likwidacją prawa emerytów, rencistów i innych osób do bezpłatnego węgla).
  4. Odszkodowanie za szkody w mieniu i na osobie. W sposób szczególny moje działania dotyczą tematu odszkodowania za szkody górnicze, których całkiem sporo w mojej okolicy.
  5. Pomoc kierowcom zawodowym w dochodzeniu należnych im świadczeń związanych z umową o pracę. Moja pomoc dotyczy przede wszystkim dochodzenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, wypłaty ryczałtu za noclegi, dochodzenia roszczeń z tytułu diet i innych roszczeń związanych z podróżami służbowymi kierowców.
  6. Sprawy o rozwód. Trudne i delikatne sprawy, które jednak chyba najbardziej decydują o życiu każdego z nas. Nie chodzi tu bowiem o sam rozwód, ale przede wszystkim o dzieci małżonków. Sprawy o rozwód nieodłącznie wiążą się z takimi kwestiami jak podział majątku oraz alimenty.