Zgłoszenie wierzytelności Amber Gold Sp. z o.o.

Postanowieniem z dnia 20 września 2012r. wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 173/12 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ogłosił upadlość likwidacyjną majątku Amber Gold Sp. z o.o.

Wszytskim osobom, które powierzyły swoje środki Amber Gold Sp. z o.o. (teraz już Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej) przypominamy, że termin do zgłoszenia wierzytelności wobec tej spółki upływa w dniu 27 grudnia 2012r.