Elektroniczny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

W dniu 28 czerwca 2012r. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny z KRS).

Usługa udostępniana jest dla każdego bezpłatnie pod adresem http://ems.ms.gov.pl

Pobrane wydruki mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych poprzednio przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.

Na stronie internetowej platformy eMS udostępniany jest również do wglądu Monitor Sądowy i Gospodarczy, zgodnie ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Wprowadzone zmiany to duży krok do poprawy dostępności informacji o podmiotach wpisanych do rejestru, przede wszystkim przedsiębiorcach takich jak spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka komandytowo akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna, ale także co do stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej.