Deputaty węglowe – Kompania Węglowa S.A.

Górników i ich rodziny informujemy, że nasza Kancelaria prowadzi i przyjmuje do prowadzenia sprawy przeciwko Kompanii Węglowej S.A. dotyczące likwidacji prawa emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób do bezpłatnego węgla od 1 stycznia 2015r.

Od pewnego czasu pracownikom Kompani Węglowej wysyłane są wypowiedzenia zmieniające warunki umowy o pracę. Zmiana dotyczy podjęcia przez zarząd Kompanii Węglowej Uchwały z dnia 19 września 2014r.

Prosimy pamiętać, że zgodnie z pouczeniem zawartym w wypowiedzeniu zmieniającym warunki umowy o pracę od wypowiedzenia można wnieść odwołanie do sądu pracy (w szczególności właściwy będzie tu Sąd Rejonowy w Tychach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych).

Odwołanie musi być wniesione do Sądu w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia dlatego nie można czekać z podjęciem decyzji.

Pracownikom Kompanii Węglowej sugerujemy, aby nie wyrażali zgody na proponowaną im zmianę warunków umowy o pracę.

Zgodnie z treścią Uchwały Zarządu nr 875/2014 po przejściu na emeryturę, rentę lub korzystaniu ze świadczenia przedemerytalnego nabytego bezpośrednio po zakończeniu zasiłku dla bezrobotnych przyznanego w wyniku ustania stosunku pracy, pracownik nie będzie uprawniony do tzw. bezpłatnego węgla (deputat węglowy).