Nasza misja

Chcemy spełniać wysokie oczekiwania naszych Klientów. Wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, rzetelne podejście do powierzanych zadań, nasze osobiste zaangażowanie i uwaga poświęcona nawet drobnym sprawom naszych Klientów, a także zrozumienie istoty prowadzonej przez nich działalności, sprawia, że nasza kancelaria prawna świadczy porady prawne w sposób najpełniej dostosowany do Państwa oczekiwań.

Mamy pełną świadomość, iż odpowiedzialne prowadzenie działalności gospodarczej wymaga odpowiedzialnego wsparcia, mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego, umożliwiającego wzrost konkurencyjności działań naszych Klientów oraz umocnienie ich pozycji rynkowej.


Aktualności

O tym jak ważne dla kierowców zawodowych jest systematyczne pobieranie danych z karty kierowcy możesz poczytać na moim blogu www.wynagrodzeniekierowcy.pl. W szczególności zapraszam do wpisów 27 kilobajtów szczęścia oraz Naczelny argument pozwanych przewoźników. Dla tych wszystkich kierowców zawodowych, którzy chcieliby sczytać swoją kartę kierowcy oferujemy taką usługę. W mojej kancelarii zajmiemy się nie tylko sczytaniem karty kierowcy za pomocą specjalistycznego programu, ale także przetworzeniem danych z plików DDD pobranych z karty kierowcy na raport, zawierający wszystkie dane znajdujące się na […]

Górników i ich rodziny informujemy, że nasza Kancelaria prowadzi i przyjmuje do prowadzenia sprawy przeciwko Kompanii Węglowej S.A. dotyczące likwidacji prawa emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób do bezpłatnego węgla od 1 stycznia 2015r. Od pewnego czasu pracownikom Kompani Węglowej wysyłane są wypowiedzenia zmieniające warunki umowy o pracę. Zmiana dotyczy podjęcia przez zarząd Kompanii Węglowej Uchwały z dnia 19 września 2014r. Prosimy pamiętać, że zgodnie z pouczeniem zawartym w wypowiedzeniu zmieniającym warunki umowy o pracę od wypowiedzenia można wnieść odwołanie […]

Nie. Sprawozdanie finansowe do KRS składa tylko stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarcza. Każde stowarzyszenie musi jednak złożyć sprawozdanie do Urzędu Skarbowego. Na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy o rachunkowości, do jednostek niebędących spółkami handlowymi, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, nie stosuje się przepisów rozdziału 6 i 7 ustawy (rozdział 6 dotyczy skonsolidowanych sprawozdań finansowych, natomiast rozdział 7 zawiera przepisy dotyczące badania i ogłaszania sprawozdań). Obowiązek złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego rocznego sprawozdania wraz z innymi wymaganymi dokumentami uregulowany został w art. 69 ustawy o rachunkowości. Z przepisu tego wynika, że […]

W dniu 28 czerwca 2012r. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny z KRS). Usługa udostępniana jest dla każdego bezpłatnie pod adresem http://ems.ms.gov.pl Pobrane wydruki mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych poprzednio przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. Na stronie internetowej platformy eMS udostępniany jest również do wglądu Monitor Sądowy i Gospodarczy, zgodnie ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. […]

Od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd lub referendarza sądowego można wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty (w postępowaniu upominawczym) lub zarzuty od nakazu zapłaty (w postępowaniu nakazowym). Pamiętajmy jednak o zasadzie prekluzji dowodowej wprowadzonej nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 3 maja 2012r., a która znacznie zaostrzyła wymagania co do treści sprzeciwu (zarzutów) od nakazu zapłaty. Zasada prekluzji dowodowej stosowana dotychczas jedynie w sprawach gospodarczych powoduje, że przegrać można każdą, nawet najbardziej oczywistą sprawę. Stosownie bowiem do art. 503 § 1 kpc dotyczącego postępowania upominawczego […]

Postanowieniem z dnia 20 września 2012r. wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 173/12 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ogłosił upadlość likwidacyjną majątku Amber Gold Sp. z o.o. Wszytskim osobom, które powierzyły swoje środki Amber Gold Sp. z o.o. (teraz już Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej) przypominamy, że termin do zgłoszenia wierzytelności wobec tej spółki upływa w dniu 27 grudnia 2012r.

Jak uzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania. Wielokrotnie zdarza się, iż sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem trwają długimi miesiącami. Powodem takiego stanu rzeczy są antagonizmy występujące bardzo często pomiędzy rodzicami. Tak np. w Sądzie Rejonowym w Tychach (ale i w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach) zdarzają są przypadki spraw prowadzonych nawet ponad rok! Ustalenie kontaktów z dzieckiem jest jednak możliwe także przed zakończeniem postępowania, na czas jego trwania. Daje to szansę na budowanie relacji z […]

1 kwietnia 2010 - Teraz jesteśmy online

Patrząc perspektywicznie w przyszłość, uruchomiliśmy własną witrynę internetową, dzięki której kontakt z nami jest jeszcze prostszy. Zapraszamy – www.szczecina-kancelaria.pl.

24 marca 2010 - Nowy adres kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Szczecina rozpoczęła działalność pod nowym adresem. Biuro Kancelarii mieści się obecnie w Tychach przy ul. Gen. de Gaulle’a 8/206 (II piętro w budynku biurowym Hotelu Arena).

   
  Szybki kontakt

  adres:
  tel.kom:
  tel.:

  fax:

  e-mail:

  Dariusz Szczecina
  Kancelaria Radcy Prawnego

  ul. Gen. de Gaulle’a 8/206
  43-100 Tychy

  +48 502 924 337
  (32) 780 54 23

  123 415 538

  kancelaria@szczecina-kancelaria.pl


         21314773

   Mój stan      Kancelaria Radcy Prawnego
                Dariusz Szczecina